Art & Design

Điêu khắc Lê Kinh Tài: Cười đùa với thực tại!

Khi nói đến nghệ thuật của Lê Kinh Tài, về cả tranh lẫn điêu khắc, tôi lập tức nghĩ đến một từ để mô tả, đó là “Kệ!”. “Kệ” ở đây không phải là làm ngơ, vô cảm, mà là thái độ ngạo nghễ, vô tư, ‘cười vui’ của ông trước đa hoàn cảnh.

toy cream food dessert creme

Recommended posts for you