Art & Design

“Đối chất” với lịch sử thuộc địa của Bỉ – triển lãm cá nhân mới nhất của Danh Võ

Danh Võ tiếp tục khai quật quá khứ bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Triển lãm cá nhân của nghệ sỹ Đan Mạch gốc Việt tại phòng trưng bày Xavier Hufkens vừa qua “sắp đặt” toàn những tác phẩm vô danh, “vô chủ” và xoáy vào những gốc tích ẩn dưới hào quang lịch sử vốn ít được biết đến, hoặc thừa nhận.

wood figurine

Recommended posts for you