Art & Design

Họa sĩ Ivan Shenevsky: “Ở Nga, chúng tôi ‘viết’ một bức tranh”

Trong tiếng Nga, thay vì “vẽ” một bức tranh, nghệ sĩ vẫn thường gọi là “viết” một bức tranh, bởi đối với họ, viết là lấy đi một phần bên trong mình để gửi trao một phần giá trị. Hẳn cách nói ấy đã vận vào Ivan nên hành trình đến với nghệ thuật của anh cũng dài như hành trình rút tỉa bản thân, miệt mài tìm kiếm sự nguyên bản của chính mình.

face head person photography portrait adult male man t-shirt art

Recommended posts for you