Pop, Music & Film

Muôn vị nhân gian: Muôn vàn thi vị

“Muôn vị nhân gian” chắc chắn không phải là một bộ phim dễ xem, hợp với số đông, thế nhưng với ai yêu cái đẹp, sự dịu dàng và cách thức truyền tải ý nhị, thì đây là một tác phẩm không thể bỏ qua.

child female girl person adult woman

Recommended posts for you