Art & Design

Nhà thơ trẻ Tâm Nguyễn: "Để tiếp tục tư duy, mình phải tiếp tục viết"

Tâm Nguyễn không chỉ là một người viết trẻ, một người lao động văn hóa, mà còn được ghi nhận như một cá nhân thực hành nghệ thuật có chiều sâu. Thực hành của Tâm liên đới giữa viết sáng tạo, phóng sự, và nghiên cứu xoay quanh các chủ điểm lịch sử, văn hóa, ký ức, và nghệ thuật đương đại ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Sáng tác của Tâm đã nhận được đề cử cho giải văn học Pushcart năm 2021 ở mảng thơ. Tâm hiện đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Fulbright Việt Nam.

crowd person people microphone face head audience woman adult female
Tâm Nguyễn đọc thơ tại trường đại học Fulbright Việt Nam

Tags

Recommended posts for you