Art & Design

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam] Nghệ sĩ Cao Hoàng Long và cảm hứng sau tác phẩm “Power and Fear”

Nghệ sĩ thị giác, Giám đốc Sáng tạo Cao Hoàng Long đã có những chia sẻ rất thú vị xoay quanh tác phẩm của anh trong triển lãm “Ô by L’OFFICIEL Vietnam”.

person human clothing apparel sunglasses accessories accessory sleeve face

Tags

Recommended posts for you