Art & Design

[Our Voice] Thế nào là “đi triển lãm” trong ngôn ngữ hiện đại?

Khán giả ngày nay cần nhiều hơn một chuyến đi mỏi chân, mỏi cổ đến phòng trưng bày chỉ để xem tận mắt một bức tranh có thể dễ dàng được tìm thấy trên mạng. Điều này không có nghĩa các nhà tổ chức lúc nào cũng phải cung cấp những “trải nghiệm” dồn dập hay lượng thông tin khổng lồ đến khán giả.

architecture building altar church prayer art person painting
Từ thế kỷ 18-19, triển lãm nghệ thuật đã đóng vai trò quan trọng trong thị trường nghệ thuật, đặc biệt cho những nghệ sĩ và tác phẩm mới. Trong đó, Salon Paris, mở cửa cho công chúng từ năm 1737, nhanh chóng trở thành nhân tố then chốt quyết định danh tiếng cũng như giá cả của các họa sĩ Pháp lúc bấy giờ. Ảnh: Pietro Antonio Martini, "Exposition au Salon de 1787", 1787

Recommended posts for you