Art & Design

Phạm Khắc Thắng - Người cách tân hồn Việt trên dòng tranh sơn mài

“Sơn mài giúp tôi có thể biểu diễn tác phẩm hoàn toàn theo ý mình”. Theo hoạ sĩ Phạm Khắc Thắng, sơn mài là một chất liệu nghệ thuật có không gian sáng tạo không giới hạn.

person human painting art
Phạm Khắc Thắng và tác phẩm Nàng thơ 01 - Hờ Hững

Recommended posts for you