Art & Design

Phạm Trần Việt Nam và cái chết sống lại trên những tấm toan

Khi nghe Phạm Trần Việt Nam trích dẫn Socrates: “Cái chết có lẽ là ân huệ lớn nhất của loài người”, tôi nhớ đến lời hát của Mika Nakashima: “Tôi luôn nghĩ về cái chết vì tôi quá nghiêm túc với cuộc sống”.

person human home decor interior design indoors clothing apparel art flooring

Recommended posts for you