Art & Design

Phương Linh: “Tôi gặp được những người thầy ở Nhà Sàn”

Nguyễn Phương Linh (sinh năm 1985) là nghệ sỹ thị giác hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. Cô đồng sáng lập và là một trong năm người vận hành Nhà Sàn Collective từ năm 2013.

pool water city swimming pool hotel metropolis portrait person woman adult
Tác phẩm video “The Head”. Ảnh: Nguyễn Phương Linh.

Recommended posts for you