Art & Design

Promemoria ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ "thuật giả kim"

Nếu bộ sưu tập Promemoria 2022 dành riêng cho sa mạc Sahel với màu sắc, mùi hương và cồn cát thì bộ sưu tập năm 2023 ra mắt tại Tuần lễ Thiết kế Milan đã giúp Promemoria tìm thấy từ khóa chính của mình là "alchemical magic" - thuật giả kim.

furniture sideboard shelf wood plywood cabinet table box

Recommended posts for you