Art & Design

"Reincarnation of Shadows" - Triển lãm cá nhân đầu tiên của Phan Thảo Nguyên tại Ý

Nghệ sĩ đa phương tiện Phan Thảo Nguyên được biết đến nhờ những tác phẩm mang nhiều tầng nghĩa, nhuần nhuyễn kết hợp văn hóa dân gian với những vấn đề thực tế như khủng hoảng môi trường, an ninh lương thực và công nghiệp hóa. Nối tiếp thành công tại Dubai, New Delhi và Pháp trong năm qua, nghệ sĩ lần đầu mở triển lãm cá nhân tại Ý.

food fruit plant produce papaya
Phan Thảo Nguyên, "Reincarnations of Shadows", 2023. Ảnh cắt từ video.

Recommended posts for you