Art & Design

Salvador Dalí: Cách mạng hóa thế giới bằng nghệ thuật ngông cuồng

Trường phái siêu thực ra đời như một phong trào của văn học và nghệ thuật, đánh dấu cái gọi là tiềm thức phát khởi trong mọi hình tượng giữa thực và ảo. Siêu thực thẳng tay gạt bỏ những quy tắc trong ngữ pháp và thi pháp, được cai trị bởi sự thúc đẩy của cảm xúc, lôi cuốn trí tưởng của vô vàn nghệ sĩ, trong đó có Salvador Dalí. Kì dị và ngông cuồng, đó là cách ta nhìn vào Dalí và cũng là cách ông dùng để thay đổi thế giới.

nature person human painting art outdoors soil

Recommended posts for you