Art & Design

Theo dấu nghệ thuật: Hallyu - bị áp bức, bị kìm nén, được bày tỏ

Hallyu có nghĩa trong tiếng Hàn Quốc là Làn sóng Hàn Quốc, cũng chính là tiêu đề của triển lãm vừa được khai mạc tại bảo tàng V&A London sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 25/06/2023.

clothing apparel dress sleeve long sleeve costume female person human fashion

Recommended posts for you