Art & Design

Triển lãm “Cậu bé giúp lễ”: Hãy cứ chân thành, hãy cứ tận tụy

Có một câu nói đâu đó mà tôi từng nghe: “Phục vụ để hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ.” Hàm ý rằng chỉ trong sự tận tâm tận lực, chúng ta mới có thể đi sâu vào chính bản chất hiền thiện của chính mình. Tôi nghĩ nhiều về ý nghĩa này khi xem bộ tranh “Cậu bé giúp lễ” của họa sĩ Nguyễn Văn Tùng, một người mà mỗi lần mô tả vẫn không thể nào thiếu hai từ “hiền khô” và “chân thật”.

painting art person dog pet mammal canine animal

Recommended posts for you