Art & Design

Venice Biennale 2022: “Dòng sữa của những giấc mơ”

Venice thơ mộng luôn mang đến cho người ta một ảo ảnh về một thế giới lơ lửng bao bọc bởi biển. Sữa, một chất lỏng khác cũng như biển, có ý nghĩa với sự sống của con người, đặc biệt gắn liền nhất với người phụ nữ.

standing person housing building coat clothing house man adult male
Giardini, Venice Biennale 2022

Recommended posts for you