Beauty

Ba địa hạt ngành làm đẹp quốc tế đang tăng đầu tư tại châu Á

Trước những xu hướng mang tính định hình đối với thị trường làm đẹp, đâu là lĩnh vực đang được các thương hiệu quốc tế đẩy mạnh đầu tư tại Châu Á? Qua đây, sự thấu hiểu đối với thị trường được sáng tỏ. Các nhãn hàng nội địa cũng có thể tận dụng cơ hội để mở rộng kinh doanh. 

bottle cosmetics perfume furniture table dressing room indoors room lipstick

Recommended posts for you