Beauty

Bạn có nhận lời khuyên đừng phẫu thuật thẩm mỹ từ Cardi B?

Cardi B được biết đến là người luôn thẳng thắn về quá trình thẩm mỹ trong quá khứ. Nữ rapper chia sẻ là do sự bất an hình thành thời trẻ và đứng trước những tiêu chuẩn về cái đẹp. Gần đây, cô tiết lộ mình đã loại bỏ 95% chất độc sinh học được bơm vào vòng 3, và cảnh báo những người khác không nên thực hiện phẫu thuật này.

person woman adult female pilates working out sport balloon shoe footwear

Recommended posts for you