Beauty

BITTERSWEET: Triết lí "đắng cay ngọt ngào" của nhà Dermarium

Sự thật thì không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận, cũng như vẻ đẹp thì không tự nhiên mà trường tồn. 

Recommended posts for you