Beauty

Bộ ảnh: Emo-mania - Bàn tiệc của Hỉ-Nộ-Ái-Ố

Hỉ - Nộ - Ái - Ố - Hỉ - Nộ - Ái - Ố. 
Nếu món ăn là thứ có thể chọn lựa để nuôi dưỡng cơ thể thì xúc cảm lại là chất dẫn, tiếp nhận thụ động, mang đến các cung bậc trong tinh thần. Trên một bàn ăn đời thường, nơi các cung bậc cảm xúc tuôn trào tự nhiên và thăng hoa nhất, chúng ta sẽ có bữa tiệc trong tâm trí.

Recommended posts for you