Beauty

Clé de Peau Beauté chính thức ra mắt 3 đại sứ thương hiệu toàn cầu mới

Bắt đầu từ năm 2022, Dakota Fanning, Diana Silvers và Ella Balinska sẽ đồng hành cùng Clé de Peau Beauté với tư cách là Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu.

clothing apparel evening dress fashion robe gown person human hair

Recommended posts for you