Beauty

N°1 DE CHANEL bổ sung thêm 2 thành viên mới cho chu trình làm đẹp toàn diện

Với dòng N°1 DE CHANEL, The House of CHANEL thực hiện một cách tiếp cận toàn diện trong việc làm đẹp, mở đường cho một thế hệ sản phẩm chống lão hóa mới vừa mang lại sự hiệu quả, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm với môi trường và mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dùng. Tất cả đều được thể hiện trong cùng một lúc, với cùng một dòng sản phẩm cao cấp.

cosmetics

Recommended posts for you