Beauty

Đại sứ truyền thông trực tuyến đầu tiên của tập đoàn Shiseido có gì thú vị?

Chiến dịch độc quyền với tên gọi “Làm đẹp tương lai” nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập, sẽ hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ ở các thị trường Đông Nam Á đối với các sáng kiến tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực

person human

Recommended posts for you