Beauty

Trenđi: 07 cách biến hoá Siren eyes cho 07 ngày trong tuần, bạn sẵn sàng thử thách?

Nếu một cái nhìn có thể "hút hồn" người đối diện thì chắc chắn bạn đã bị mê hoặc có chủ đích! Bởi khi một cô gái hiểu rõ "quyền năng" của đôi mắt Siren eyes thì họ không "đầu tư" rất nhiều công sức vào kiểu mắt này chỉ để được khen đẹp.

face person human hair head

Recommended posts for you