Business

2023 – Năm trẻ hoá của các tập đoàn xa xỉ

Thời điểm cuối năm 2022 câu chuyện “kế vị” tại các tập đoàn xa xỉ hàng đầu thế giới thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. 

groupshot person people suit jacket coat pants woman adult female
Giám đốc LVMH, Bernard Arnault, 73 tuổi, chụp ảnh cùng vợ Helene Mercier và 4 trong số 5 người con của ông.

Recommended posts for you