Business

Bài học từ Biti’s Hunter Bloomin’ Central: Khi sản phẩm phải mang giá trị “thực”

Có thể nói, trường hợp của Biti’s Hunter Bloomin’ Central đã để lại những bài học đắt giá cho các thương hiệu và buộc các công ty phải nghiêm túc chú ý đến giá trị thực mà sản phẩm mang lại, nhất là trong bối cảnh người Việt Nam ngày càng hướng đến thị trường nội địa và có nhu cầu khẳng định bản sắc dân tộc.
clothing apparel shoe footwear sneaker

Tags

Recommended posts for you