Business

Calvin Klein cháy hàng và liên tục restock, "hiệu ứng Jennie" giúp nhãn hàng hái ra tiền

Các mặt hàng thuộc bộ sưu tập Calvin Klein của Blackpink Jennie đã cháy hàng trong vài giây sau khi ra mắt, trong đó nhiều người đã tận dụng cơ hội để kinh doanh với giá bán lại gấp nhiều lần giá gốc. 

adult female person woman text clothing dress

Recommended posts for you