Business

Chưa từng có trong thế giới thời trang: L'OFFICIEL mua lại Vivienne Tam

Lần đầu tiên, một thương hiệu tạp chí mua lại thương hiệu thời trang, và đó chính là trường hợp của L'OFFICIEL thuộc AMTD, khi quyết định mua lại Vivienne Tam. 

Recommended posts for you