Business

Click-And-Mortar có thật sự là tương lai của ngành bán lẻ xa xỉ tại Trung Quốc?

Tính đến ngày 11 tháng 11, đã có hơn 138.000 khách hàng trải nghiệm các cửa hàng bán lẻ mới của Burberry, theo số liệu từ tính năng Mini-Progam của thương hiệu.
collage advertisement poster text

Tags

Recommended posts for you