Business

Giá trị hữu hình mà Kim Kardashian mang lại trong kinh doanh “thời đại số”

Kim Kardashian là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ.
person human clothing apparel evening dress fashion gown robe

Tags

Recommended posts for you