Business

Gucci Vault: Một mạng lưới sáng tạo trẻ có lợi cho hệ sinh thái Gucci

Sử dụng nhiều nhà thiết kể trẻ tiềm năng, Gucci Vault giúp đa dạng hóa khách hàng và trẻ hóa thương hiệu đã có tuổi đời 100 năm.
person human hair clothing apparel

Recommended posts for you