Business

Hiện tại, bạn đã có thể thanh toán tại cửa hàng thời trang xa xỉ bằng tiền ảo!

Các chuyên gia tin rằng, việc tiền điện tử được sử dụng rộng rãi bởi các thương hiệu xa xỉ sẽ thúc đẩy việc áp dụng hình thức thanh toán này trong đa dạng các lĩnh vực kinh doanh khác nằm ngoài thời trang.

interior design indoors building

Tags

Recommended posts for you