Business

Không còn là tin đồn: Alessandro Michele chính thức rời Gucci

Mặc dù doanh thu có vẻ vẫn đang tăng sau mỗi mùa mốt, song gần đây, nhiều thống kê ghi nhận mức tăng tưởng của Gucci đang có vẻ chững lại, đặc biệt so với những thương hiệu khác thuộc tập đoàn Kering như Saint Laurent. 

flower bouquet flower arrangement flower coat portrait person suit jacket blazer man

Recommended posts for you