Business

Tik Tok: Nguồn năng lượng mới của thời trang cao cấp

Không chỉ nổi lên là một trong những mạng xã hội có nhiều người dùng nhất hiện nay, Tik Tok tạo ra cơn dư chấn không nhỏ khi xâm nhập cả vào thế giới thời trang cao cấp, thậm chí trên đà xoay vần chính thế giới đẳng cấp và khó chiều ấy.
clothing apparel person human coat

Tags

Recommended posts for you