Business

Hồng tình yêu Vs Vàng mỹ kim: Valentine đã bị thương mại hóa như thế nào?

Có thể hoa hồng và gấu bông không đủ đảm bảo mang đến cho bạn tình yêu hoàn mỹ sau ngày Valentine, nhưng chắc chắn vẫn đủ để giới kinh doanh đút túi hàng tỷ đô chỉ trong một tuần lễ Hồng ngắn ngủi mỗi năm.

person comics publication book

Tags

Recommended posts for you