Business

Vì sao “không một công ty xa xỉ nào khác có thể so sánh với LVMH”?

Bất chấp tình hình thị trường kinh tế Châu Âu hầu hết vẫn đang bị khóa, LVMH không hề dậm chân mà trở thành công ty có giá trị nhất Châu Âu. Tại sao lại như vậy? Cùng tìm hiểu qua lời lý giải của Daniel Langer.
shop office building building city town urban shopping mall person metropolis architecture

Tags

Recommended posts for you