Beauty

Phấn má hồng 3,99 USD hay phiên bản Dior cao cấp?

YouTuber Kait Gardner (còn được gọi là @Stateofkait) đã thử nghiệm một loại phấn má hồng giá cả phải chăng so với phiên bản Dior cao cấp - và kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Beauty