Business

Sinh viên thời trang (Phần 7): Những trường học thời trang quốc tế tốt nhất thế giới

Series bài viết "Sinh viên thời trang"  là chuyên đề được thực hiện với sự hợp tác cùng FACE - The Fashion Design Academy, cung cấp những quan điểm cũng như cách thức dẫn đến hành trình nghiên cứu và học tập thời trang được hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu những trường học thời trang quốc tế được đánh giá tốt nhất thế giới

Business

clothing apparel person human coat lab coat

Business

Sinh viên thời trang (Phần 5): Những diễn đàn chia sẻ kiến thức thời trang

Series bài viết "Sinh viên thời trang"  là chuyên đề được thực hiện với sự hợp tác cùng FACE - The Fashion Design Academy, cung cấp những quan điểm cũng như cách thức dẫn đến hành trình nghiên cứu và học tập thời trang được hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng tìm hiểu các group chia sẻ kiến thức thời trang trên Facebook.

person human people plant

Business

Sinh viên thời trang (Phần 4): Học thời trang bền vững ở đâu?

Series bài viết "Sinh viên thời trang" - chuyên đề được hợp tác bởi L'OFFICIEL và FACE - The Fashion Design Academy chia sẻ những quan điểm, cũng như cách thức dẫn đến hành trình nghiên cứu và học tập thời trang được hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng tìm hiểu cách tiếp cận thời trang bền vững.

person human clothing apparel people

Business

Sinh viên thời trang (P3): 9 dấu hiệu một sinh viên thời trang biết thách thức sáng tạo

Series bài viết "Sinh viên thời trang" - chuyên đề được hợp tác bởi L'OFFICIEL và FACE - The Fashion Design Academy chia sẻ những quan điểm, cũng như cách thức dẫn đến hành trình nghiên cứu và học tập thời trang được hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng tìm hiểu 9 cách thách thức sáng tạo đối với sinh viên thời trang.

clothing apparel person robe fashion gown evening dress female wedding gown wedding

Business

Sinh viên thời trang (Phần 2): Chiếc váy cưới được làm bởi Gen Z

Series bài viết "Sinh viên thời trang" - chuyên đề được hợp tác bởi L'OFFICIEL và FACE - The Fashion Design Academy chia sẻ những quan điểm, cũng như cách thức dẫn đến hành trình nghiên cứu và học tập thời trang được hiệu quả hơn. Trong bài viết hôm nay, mời bạn cùng tìm hiểu quy trình thiết kế của một chiếc váy cưới được tạo tác bởi Gen Z.