Business

Jil Sander sắp thuộc về tay của tập đoàn thời trang Ý OTB?

Jil Sander được cho là sắp thuộc về tay của tập đoàn thời trang Ý OTB.

Business