L'O Love

Chủ nghĩa vị lai - Xu hướng thiết kế trong BST Salvatore Ferragamo Thu Đông 2021

Bộ sưu tập có ảnh tưởng từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng của thiên niên kỷ trước, góc nhìn về tương lai từ quá khứ đã phần nào định hình hiện tại. Mục tiêu chính yếu là kiến tạo bộ sưu tập nhìn thấu khoảnh khắc đương thời dưới lăng kính của tương lai, từ đó mở ra vô số những điều mới mẻ.

L'O Love