Pop, Music & Film

Liveshow mùa thấp điểm: Lợi bất cập hại

Dù giữa năm không phải là “thời điểm vàng” để tổ chức live show, live concert, thế nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn chọn khoảng thời gian này để giới thiệu các đêm diễn tâm huyết trong năm nay.

Pop, Music & Film