Style

PHẢI XANH: Bio Iridescent Sequin - Sequin sinh học, chất liệu bền vững cho thời trang

Nhà thiết kế Elissa Brunato đã tạo ra Bio Iridescent Sequin, một loại hạt lấp lánh được làm từ cellulose tự nhiên, bền vững hơn các loại sequins bằng nhựa thông thường.

Style