Dictionary

L’Dictionary: 10 thuật ngữ may mặc bạn cần ghi nhớ trong năm mới (P1)

“Epaulettes”, chiếc ve áo, kỹ thuật cắt bias, kỹ thuật appliqué và rất nhiều thuật ngữ khác được áp dụng trong ngành công nghiệp may mặc mà chắc hẳn bạn vẫn còn bỡ ngỡ sẽ được giải đáp trong "cuốn từ điển mini" sau đây.

clothing apparel person human sleeve

Tags

Recommended posts for you