Dictionary

L’Dictionary: [Nhuộm củ nâu] – Màu cam đất thuần phác, thuần Việt

Nếu cây chàm mang đến ánh xanh tím đặc trưng, còn mủ mặc nưa tạo chất lụa Lãnh Mỹ A đen tuyền, thì củ nâu nhuộm thành màu cam đất linh hoạt tùy theo số lượng nước nhuộm – nhưng tuyệt nhiên mộc mạc, hiền như đất.

furniture wood axe device tool weapon indoors interior design
Ảnh: More Than Blue

Recommended posts for you