Local

#ProudlyVietnamese: Khôi phục nhuộm chàm thủ công - Những người đi ngược dòng

Giữa thực tế không còn nhiều quốc gia trên thế giới sản xuất và sử dụng chất nhuộm chàm tự nhiên, các thương hiệu trong nước dường như đang làm điều ngược lại. Kỹ thuật “Indigo Dye” đối với thị trường nội địa vẫn vô cùng hấp dẫn và đang phần nào ngăn chặn sự ô nhiễm môi trường do hoá chất và chất thải của ngành công nghiệp thời trang gây ra.
clothing apparel dye

Recommended posts for you