Dictionary

L'Dictionary: [One size fits all] - Không có kích thước nào là chuẩn mực

One size fits all - một kích cỡ mà ai cũng mặc được. Nghe có vẻ “thần thánh", chút gì đó viễn vông, vậy cụm từ này thực sự có ý nghĩa gì?

clothing apparel person human overcoat coat

Tags

Recommended posts for you