Dictionary

L’Dictionary: [Space Age] – Cuộc cách mạng và niềm tự hào mới của Kỷ Không Gian

Space Age là một cuộc cách mạng mang niềm tự hào của khoa học vũ trụ, và địa hạt thời trang đã nhanh chóng mở ra một xu thế hoàn toàn mới trên các sàn diễn năm 1960.

clothing costume person helmet face head footwear shoe

Recommended posts for you