Dictionary

L’Dictionary: [Suit & Blazer] – Bình đẳng giới, nữ quyền và văn hóa đại chúng

Thuật ngữ "Suit" và "Blazer" được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ thời trang. Mặc dù có nét tương đồng nhau từ thiết kế và chất liệu, hai item này lại có nguồn gốc và câu chuyện khác biệt.

clothing apparel person human coat overcoat suit long sleeve sleeve

Tags

Recommended posts for you