Runway

Gucci Resort 2023: Dạ tiệc cùng những chòm sao

“Phép thuật” của Alessandro Michele có lẽ là tất cả những gì gọn gàng nhất để nói về “Cosmogonie” – BST Gucci dành cho mùa du lịch, hay đối với thương hiệu, đây cũng là mùa tiệc tùng năm 2023.

clothing apparel hat person human costume sunglasses accessories accessory

Tags

Recommended posts for you