Documentary

7 "Deadly Sins" sẽ ăn diện như thế nào trên sàn diễn thời trang?

Theo Kitô giáo, có 7 đại tội mà khi mắc phải, tội nhân sẽ không bao giờ được tha thứ: Kiêu ngạo, hà tiện, ham muốn, đố kỵ, háu ăn, hờn giận và lười biếng. Một cách tự nhiên, những "tội lỗi" này trở thành nguồn cảm hứng, hay chủ đề được diễn giải bằng thời trang qua nhiều thế hệ nhà thiết kế.

coat clothing woman adult female person cape people fashion face

Recommended posts for you